38. Ktoré sú podľa vás najdôležitejšie oblasti pre podporu vzdelávania detí v slovenskom jazyku v krajinách západnej Európy a zámoria? Vyberte maximálne tri.

Zdielat
Tweet

<< < > >>


38. Ktoré sú podľa vás najdôležitejšie oblasti pre podporu vzdelávania detí v slovenskom jazyku v krajinách západnej Európy a zámoria? Vyberte maximálne tri.

KrajinaPrijatie relevantných zákonov na Slovensku uľahčujúcich vzdelávanie detí v slovenskom jazyku a pôsobenie pedagógov na slovenských školách v zahraničí. Všestranná podpora vzdelávacích centier. Zjednotenie obsahových a výkonových štandardov a prijatie ich ako záväzných pre všetky školy poskytujúce povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Motivovanie detí k udržiavaniu záujmu o slovenčinu a Slovensko.
41535 (8%)176 (42%)98 (24%)269 (65%)
Argentína (1)1 (100%)---
Cyprus (4)1 (25%)3 (75%)-2 (50%)
Maďarsko (5)1 (20%)3 (60%)1 (20%)5 (100%)
Belgicko (10)2 (20%)2 (20%)2 (20%)7 (70%)
Luxembursko (11)2 (18%)6 (55%)3 (27%)7 (64%)
Francúzsko (14)2 (14%)6 (43%)5 (36%)9 (64%)
Španielsko (7)1 (14%)3 (43%)2 (29%)4 (57%)
Česká republika (23)3 (13%)8 (35%)6 (26%)15 (65%)
Srbsko (71)9 (13%)27 (38%)14 (20%)39 (55%)
Taliansko (16)2 (13%)6 (38%)3 (19%)10 (63%)
Austrália (17)2 (12%)12 (71%)3 (18%)15 (88%)
Kanada (28)3 (11%)14 (50%)2 (7%)22 (79%)
USA (29)3 (10%)14 (48%)6 (21%)20 (69%)
Írsko (11)1 (9%)5 (45%)3 (27%)6 (55%)
Spojené kráľovstvo (70)2 (3%)29 (41%)19 (27%)48 (69%)
Bosna a Hercegovina (1)---1 (100%)
Grécko (3)-1 (33%)1 (33%)3 (100%)
Island (1)-1 (100%)-1 (100%)
(3)-1 (33%)-2 (67%)
Tanzánia (1)---1 (100%)
Izrael (3)-1 (33%)-2 (67%)
Slovinsko (1)-1 (100%)-1 (100%)
Chorvátsko (1)-1 (100%)-1 (100%)
Portugalsko (1)--1 (100%)-
Slovensko (2)-1 (50%)-2 (100%)
Japonsko (1)---1 (100%)
Švajčiarsko (10)-5 (50%)6 (60%)3 (30%)
Rakúsko (16)-5 (31%)7 (44%)8 (50%)
Maroko (1)----
Nórsko (1)-1 (100%)-1 (100%)
Nemecko (36)-15 (42%)10 (28%)23 (64%)
Dánsko (8)-2 (25%)3 (38%)4 (50%)
Ukrajina (2)-2 (100%)1 (50%)2 (100%)
Severny Cyprus (1)-1 (100%)-1 (100%)
Kolumbia (1)----
Holandsko (4)---3 (75%)