37. Ak by rodičia mali možnosť prihlásiť deti na výučbu slovenčiny do víkendových škôl, vzdelávacích centier, krúžkov a podobne, mali by o to záujem?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


37. Ak by rodičia mali možnosť prihlásiť deti na výučbu slovenčiny do víkendových škôl, vzdelávacích centier, krúžkov a podobne, mali by o to záujem?

KrajinaUrčite by mali mnohí záujem. Niektorí by mali záujem. Máloktorí by mali záujem. Nemali by záujem.
430148 (34%)208 (48%)56 (13%)18 (4%)
Slovinsko (1)1 (100%)---
Portugalsko (1)1 (100%)---
Japonsko (1)1 (100%)---
Severny Cyprus (1)1 (100%)---
Nórsko (1)1 (100%)---
Ukrajina (3)2 (67%)1 (33%)--
Grécko (3)2 (67%)1 (33%)--
Francúzsko (13)7 (54%)4 (31%)2 (15%)-
Cyprus (4)2 (50%)2 (50%)--
(4)2 (50%)2 (50%)--
Spojené kráľovstvo (74)37 (50%)28 (38%)7 (9%)2 (3%)
Belgicko (8)4 (50%)3 (38%)1 (13%)-
Slovensko (2)1 (50%)1 (50%)--
Írsko (11)5 (45%)5 (45%)1 (9%)-
Nemecko (36)16 (44%)12 (33%)6 (17%)2 (6%)
Taliansko (16)7 (44%)7 (44%)2 (13%)-
Španielsko (7)3 (43%)4 (57%)--
Švajčiarsko (10)4 (40%)2 (20%)3 (30%)1 (10%)
USA (31)12 (39%)18 (58%)1 (3%)-
Luxembursko (11)4 (36%)5 (45%)2 (18%)-
Austrália (16)5 (31%)11 (69%)--
Kanada (25)6 (24%)13 (52%)4 (16%)2 (8%)
Srbsko (85)18 (21%)46 (54%)18 (21%)3 (4%)
Holandsko (5)1 (20%)4 (80%)--
Maďarsko (7)1 (14%)4 (57%)1 (14%)1 (14%)
Dánsko (7)1 (14%)3 (43%)2 (29%)1 (14%)
Rakúsko (17)2 (12%)14 (82%)-1 (6%)
Česká republika (21)1 (5%)12 (57%)4 (19%)4 (19%)
Argentína (1)-1 (100%)--
Tanzánia (1)-1 (100%)--
Chorvátsko (1)--1 (100%)-
Izrael (4)-2 (50%)1 (25%)1 (25%)
Island (1)-1 (100%)--
Maroko (1)-1 (100%)--