54. Organizujú farnosti osobitné podujatia pre mladých veriacich?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


54. Organizujú farnosti osobitné podujatia pre mladých veriacich?

KrajinaOrganizujú. Neorganizujú.
312177 (57%)135 (43%)
Luxembursko (5)5 (100%)-
Ukrajina (3)3 (100%)-
Belgicko (5)5 (100%)-
Srbsko (91)78 (86%)13 (14%)
Česká republika (15)11 (73%)4 (27%)
USA (22)15 (68%)7 (32%)
Maďarsko (6)4 (67%)2 (33%)
Francúzsko (5)3 (60%)2 (40%)
Nemecko (33)18 (55%)15 (45%)
(2)1 (50%)1 (50%)
Švajčiarsko (8)4 (50%)4 (50%)
Kanada (14)6 (43%)8 (57%)
Austrália (13)5 (38%)8 (62%)
Rakúsko (8)3 (38%)5 (63%)
Taliansko (9)3 (33%)6 (67%)
Spojené kráľovstvo (37)12 (32%)25 (68%)
Írsko (7)1 (14%)6 (86%)
Slovensko (2)-2 (100%)
Španielsko (4)-4 (100%)
Slovinsko (1)-1 (100%)
Kolumbia (1)-1 (100%)
Dánsko (5)-5 (100%)
Cyprus (4)-4 (100%)
Bosna a Hercegovina (1)-1 (100%)
Argentína (1)-1 (100%)
Grécko (1)-1 (100%)
Holandsko (4)-4 (100%)
Maroko (1)-1 (100%)
Izrael (2)-2 (100%)
Chorvátsko (1)-1 (100%)
Nórsko (1)-1 (100%)