35. V čom vidíte hlavné príčiny stagnácie, resp. znižovania úrovne výučby slovenského jazyka na slovenských školách v krajinách strednej, južnej a východnej Európy?

Zdielat
Tweet

<< < > >>


35. V čom vidíte hlavné príčiny stagnácie, resp. znižovania úrovne výučby slovenského jazyka na slovenských školách v krajinách strednej, južnej a východnej Európy?

KrajinaNedostatok učiteľov slovenského jazyka. Slabšie materiálno-technické vybavenie škôl. Malý záujem rodičov o prihlasovanie detí do slovenských škôl. Nevyhovujúca úroveň škôl. Skrytá asimilačná politika v jednotlivých krajinách.
36278 (22%)25 (7%)115 (32%)19 (5%)66 (18%)
Cyprus (4)4 (100%)----
Slovinsko (1)1 (100%)----
Bosna a Hercegovina (1)1 (100%)----
Švajčiarsko (8)4 (50%)-2 (25%)-1 (13%)
Španielsko (5)2 (40%)-1 (20%)-2 (40%)
Francúzsko (10)4 (40%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)
Írsko (10)4 (40%)1 (10%)3 (30%)--
Belgicko (6)2 (33%)1 (17%)3 (50%)--
Luxembursko (9)3 (33%)-2 (22%)1 (11%)-
Holandsko (3)1 (33%)-1 (33%)-1 (33%)
(3)1 (33%)-1 (33%)-1 (33%)
Spojené kráľovstvo (54)17 (31%)4 (7%)16 (30%)6 (11%)2 (4%)
Taliansko (16)5 (31%)-2 (13%)1 (6%)5 (31%)
Dánsko (7)2 (29%)-2 (29%)-1 (14%)
Maďarsko (7)2 (29%)-2 (29%)-2 (29%)
Nemecko (37)9 (24%)3 (8%)13 (35%)2 (5%)4 (11%)
Rakúsko (15)3 (20%)-6 (40%)1 (7%)4 (27%)
Austrália (10)2 (20%)1 (10%)-1 (10%)1 (10%)
Kanada (19)3 (16%)1 (5%)8 (42%)-2 (11%)
USA (15)2 (13%)2 (13%)6 (40%)2 (13%)3 (20%)
Srbsko (86)5 (6%)9 (10%)28 (33%)3 (3%)31 (36%)
Česká republika (20)1 (5%)-12 (60%)-2 (10%)
Izrael (3)---1 (33%)-
Portugalsko (1)--1 (100%)--
Chorvátsko (1)--1 (100%)--
Maroko (1)-----
Argentína (1)--1 (100%)--
Island (1)--1 (100%)--
Ukrajina (3)-1 (33%)1 (33%)--
Slovensko (2)--1 (50%)-1 (50%)
Nórsko (1)-----
Grécko (2)----1 (50%)